Методична робота


Моє портфоліо можна переглянути за цим посиланням:

Портфоліо класного керівника


Опис виховної системи класу


Назва виховної системи класу
«Джерела духовності»
Кожен дорослий приходить у життя з дитинства. Від того, чого навчили нас у дитинстві, залежить і те, що ми можемо залишити у спадок своїм дітям, як виховаємо їх. Самою природою закладений у дітей потяг до знань. Завдання дорослих – не проґавити Божого дару. Не вбити його одноманітними повчаннями і категоричними наказами. З перших років життя дитині треба прищеплювати навички ввічливої поведінки, вчити її доброти, осмислювати, розрізняти, «що погано і що добре». Саме в дитинстві виховуються серце і розум наших дітей.
Психіка дитини податлива й пластична. Вона схильна до емоційного відгуку, до наслідування. Саме в дитячі роки в розумі та серці дитини закладаються моральні цінності.  Завдання дорослих у цей час – виховувати співчутливість і делікатність щодо інших людей, турботливість, тактовність і співчуття до ровесників і дорослих; прилучити їх до всього багатства людської культури, розкрити перед ними чудовий світ сучасних знань і закласти в їх серце і розум доброту, гуманність, прагнення до високих ідеалів.
Тому основна мета виховання моїх учнів – це виховати людину комунікабельну, гуманну, творчу, відповідальну, з активною життєвою позицією, з почуттям власної гідності, чесну, толерантну, працелюбну, креативну, людину-патріота.  
.
Компоненти структури

Назва виховної системи
Компоненти
структури
орієнтаційно-
цільовий компонент
(стратегічна ціль
(державна стратегія
виховної політики,
генеральна мета
виховання; етапи
становлення та
розвитку виховної
системи; конкретизація
цілей виховання
відповідно до етапів
виховання, місце і
роль класу у
виховному просторі
освітнього закладу)

Основна  мета  виховання :
створити виховну модель життєдіяльності класу, в якій буде цікаво і радісно жити дітям, і яка буде сприяти вирішенню найважливіших аспектів ефективної соціалізації, особистісній зрілості та життєвої компетентності в умовах підтримки та захисту дитини в школі

Основними напрямками моєї  виховної роботи є  :
-  вивчення взаємовідносин у шкільному колективі;
- розвиток пізнавальних інтересів і творчих здібностей;
- формування творчої особистості засобами етнопедагогіки;
- формування здорового способу життя;
- профілактика правопорушень;
- формування якостей лідера, здатного самостійно приймати рішення та знаходити шляхи вирішення проблеми;
- здійснення індивідуального підходу, постійний контакт з батьками;
- виховання патріотизму,толерантності та активної життєвої позиції;
- розвиток загальнолюдських цінностей як приорітетних у Людини.

Цілі і задачі  моєї виховної системи:
 - Спостерігати за індивідуальним розвитком дитини, створювати оптимальні  умови  для формування кожної особистості, що сприяють вільному та повному розкриттю всіх здібностей учнів;
         - виховувати  культуру поведінки, бережливе ставлення до природи, мотивацію до праці;
        - формувати ціннісне  ставлення до  себе та свого здоров’я;
         - вивчати нахили , інтереси, сфери талантів учнів з метою пошуку для них таких видів діяльності, де їх чекає успіх;
       - формувати ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;
 - виховувати  почуття обов’язку та відповідальності;
         - формувати ціннісне ставлення до праці та бережливе ставлення до природи;
      - створення  в класі атмосфери дружби, взаєморозуміння та підтримки.
Я можу виділити такі етапи  виховної системи класу:
-  етап занурення в колектив (становлення колективу класу та правил життя у колективі, проведення діагностики навчально-виховного процесу )
-  етап становлення (кожен займає своє місце)
- етап розвитку та функціонування (затвердження напрямків роботи з колективом, розвиток найкращих якостей учнів).
Мій  клас займає  важливу роль  і місце у виховному процесі  нашої школи.  Учні  8-А класу відвідують гуртки позашкільного навчального закладу – театральний гурток «Максимум» та «Медіакультура» (керівник гуртків Денисова Ю.В.)Як результат, виступи у постановах «Аліса в країні Див», «Попелюшка на новий лад», «Новорічний вертеп».
Так як велика увага у нашому закладі приділяється патріотичному вихованню , мої учні у червні 2015 р. були активними учасниками районного фестивалю «Де козак, там і слава», який проводився на базі табору «Лісова пісня» с. Оникієве. Курінь «Степовий» гідно пройшов випробування і 16 жовтня моїх вихованців першими в районі було посвячено у джури справжніми козаками із громадської організації «Козаки Інгулу» 
гносеологічно-
аксіологічний
(змістовий)
компонент
(досягнення
стратегічних цілей у
вихованні через
конкретизацію завдань
у контексті
педагогічної проблеми,
над якою працює
класний керівник)

  Психолог Едуард Гуляєв говорив: «Намагайтесь виховувати дитину так, щоб її думки були добрими. Як? Особистим прикладом!»  Ці слова перегукуються з думкою Василя Сухомлинського: «Справжній вихователь той, хто йде до вихованців зі своїми яскравими думками, ідеями, переконаннями. Йдеться про духовні потреби вчителя виражати себе як особистість, розкривати свій внутрішній світ…» У відносинах «вихователь – учень» кожна найдрібніша деталь відіграє велику роль. Те, з яким настроєм ти прийшов сьогодні до дітей, що і як сказав – все це впливає на школяра, який вбачає у дорослому модель поведінки. Позиція зверхності педагога призведе до негативних рис характеру вихованця. Тому я за помірковану дистанцію у взаєминах з учнями. Свої відносини з школярами будую на принципах взаєморозуміння та поваги, виховую почуття милосердя та толерантності. Для збору коштів на лікування маленької смолінчанки Софійки Мельник відгукнулися всі небайдужі жителі нашого селища. Позашкільний навчальний заклад організував акцію по збору макулатури під назвою «Папірець врятує життя» (керівник проекту Денисова Ю.В.) Мої вихованці теж не зосталися осторонь  і активно долучилися збирати використаний папір, бо знали, що кожен папірець може допомогти дівчинці. Було видно, що кожен учень прагнув допомогти, зробити свій внесок у благородну справу, адже це не просто збір макулатури, а велика справа – порятунок дитини!
                 Головними орієнтирами моєї виховної роботи є  виховання у учнів ціннісного  ставлення до життя:
    - іннісне  ставлення до сім’ї, родини та до людей;
    - ціннісне ставлення  до себе;
    - ціннісне ставлення до природи;
    - ціннісне ставлення до культури та мистецтва;
    - ціннісне ставлення до суспільства і держави;
    - ціннісне ставлення до праці.


організаційно-
педагогічний
компонент
(педагогічні умови
ефективності
виховного процесу)

     У своїй роботі використовую досягнення педагогічної науки, вивчаю досвід своїх колег із навчально-виховного об’єднання, а також спираюся на свій власний досвід. А ще мені дуже подобається думка російського письменника Максима Горького: «Вчити дітей – справа необхідна, потрібно зрозуміти, що дуже корисно і нам самим вчитись у дітей». Тому можна сказати, що  процес становлення класного колективу
 в умовах виховної системи школи тісно пов'язаний взаємодією класного керівника та його учнів. Це єдиний організм, робота якого залежить від налагоджених відносин у колективі. Виховую і вчу дітей, а в той же час багато чому навчаюся у них. Щоб не відштовхнути дитину від себе, застосовую особистісно орієнтований підхід до виховання – веду спілкування на рівних, довіряю дитині, раджуся з нею,даю посильні завдання, щоб у дитини з’явилася віра у свої сили, а також даю право самостійно приймати рішення і нести за них відповідальність. Сучасні діти чітко знають мету свого життя. Вони хочуть досягти успіху.
Це дуже добре, але у них ще надто мало життєвого досвіду і тому завдання моє, як вихователя, допомогти виробити вміння здобувати якісні знання,підвищувати свій інтелект, вести здоровий спосіб життя, розкривати свої сили та здібності, вміти працювати, бути впевненим та відповідальним.
Мій клас активно включається в реалізацію загальношкільних справ, всередині класу організовуємо свої колективно-творчі справи. Група милосердя регулярно відвідує ветерана Другої Світової війни Ковальова Олексія Васильовича, що теж є виховним моментом для учнів. Велику увагу приділяю учнівському самоврядуванню. Вже переконалася, що будь-яка справа тільки тоді по-справжньому цікава дітям, коли запропонована і організована самими дітьми. Психолог Олександр Макеєв радить: «Дозвольте дітям приймати свої рішення і нести за них відповідальність». І тоді обов’язково результат принесе радість успіху, радість пізнання.
Ми з батьками намагаємося допомагати дітям своїм довір’ям, щоб було відчутно зацікавленість результатом і самою справою.
Батьки ж є активними учасниками процесу виховання всебічно розвиненої, гармонійної особистості дитини.
Для роботи з батьками  використовую різні форми співпраці: батьківський лекторій, поради батькам,  спільна діяльність у творчих об'єднаннях різної спрямованості, родинні свята, екскурсійні поїздки, допомога в зміцненні матеріально-технічної бази школи, участь батьків в роботі ради школи, батьківського комітету школи.  

практично-
діяльнісний
компонент
(стратегії та методи
виховної роботи,
організаційні форми –
індивідуальні, групові,
колективні, масові;
спілкування, тактика та
стиль діяльності
класного керівника)

Російський педагог, лікар, учений Микола Пирогов зробив висновок: «Усяка школа славна не кількістю, а славою своїх учнів». За роки роботи в школі настільки звикаєш до дітей, що вони стають рідними. І тоді їх успіхи, їх перемоги стають частинкою і твоїх перемог та успіхів. Намагаюся свою роботу виконувати «з вогником», щоб школярам було цікаво йти до школи. Серед багатьох форм організації виховного процесу користуюся наступними:
- години спілкування, бесіди, диспути, де використовую словесні методи види спілкування. Можна згадати такі години спілкування: «Доброта і спілкування», «Хліб – наше багатство», «Конвенція ООН про права дитини», «Мистецтво спілкуватися», «Дружний колектив – який він?» та ін. Бесіди ,»Дівоча розмова», «Дружба і побратимство», «Подивись на себе очима товаришів» та ін.  Диспути: «Як вийти із конфліктної ситуації?», «Чи можуть  хлопчики і  дівчатка бути друзями?»;
  - подорожі та екскурсії, які орієнтовані на використання наочних методів сприйняття. З задоволенням учні беруть участь у загальношкільних походах, виконують певні супутні завдання (скласти план подорожі, зібрати букет із лікарських рослин, розкласти багаття та зварити польову кашу, поставити намет). Відвідували краєзнавчий музей на території селищної ради, були і в шкільному музеї. Подорож до Софіївського парку теж не залишає нікого байдужим. Тематична екскурсія до пожежної частини  продемонструвала  нелегку роботу пожежників, познайомила з особливостями цієї нелегкої професіі.
- участь у конкурсах,тренінгах,  вікторинах та  вечорах, волонтерська робота, благодійна діяльність, збір та оформлення експонатів для виставок та музеїв, виготовлення газет, стендів, проектні технології. Тут у роботі використовуються практичні методи. Мої учні брали безпосередню участь у створенні шкільного музею. Глечики, вишиті рушники та скатертини, домоткані доріжки – все це було передано до музею.
Цікавий підсумок мав огляд учнівської творчості «Повір у себе», де діти демонстрували свої творчі здібності. Вони гарно малюють, співають, вишивають, виготовляють з бісеру чудові сувеніри, фотографують! В класі було проведено родинну виставку «Світ наших захоплень», на якій діти демонстрували не тільки свої можливості, а й показали, чим захоплюються їх рідні: це і в’язані речі гачком та шпицями, іграшки, вишиті картини, роботи з бісеру, аплікації, тощо. Шкільний фестиваль української пісні виявився багатим на яскраві композиції та талановитих виконавців. «Водограй» у виконанні хлопців та дівчат мого класу порадував глядачів своєю оригінальністю та підготовкою.
Гурткова робота займає важливе місце у виховній роботі, тому що сприяє всебічному розвитку особистості. Мої вихованці відвідують танцювальний, театральний гурток, співу та музики, вже є призер у боротьбі з дзю-до, грають у футбол. Бажаючі відвідують Недільну школу, заняття у якій проводить настоятель церкви Успіння Пресвятої Богородиці отець Роман.
   Проводиться також робота з обдарованими дітьми. Для подальшого розвитку їх здібностей. Колосюк Олена ще навчаючись у школі виборола почесне право представляти Кіровоградщину на фестивалі «Червона рута» . Дівчинка підкорила серця багатьох глядачів своєю сердечністю та талантом. Зараз це студентка Кіровоградського музичного училища, яка наполегливо навчається та мріє про велику сцену, щоб дарувати людям радість.
Не залишаю поза увагою і індивідуальну роботу з дітьми, бо не завжди колективна робота доречна. Іноді школярі звертаються за порадою, просять допомогти у вирішенні проблеми або навіть конфліктної ситуації. Особливо хочеться відмітити роль етнопедагогіки у формуванні творчої особистості.  Ідея повернення до духовних цінностей є домінуючою. З учнями ми підготували проект « Як святкували Новий рік наші предки» . Звучали колядки та щедрівки, посівальники бажали здоров’я господарю та господині, звучав сміх і пісні. А потім батьки пригостили всіх присутніх справжніми домашніми варениками!
 Засобами народних традицій вирішуються такі завдання, які мають відношення до самостійності, творчості, креативності.
діагностико-
результативний
компонент
(очікувані результати,
критерії ефективності,
оцінка й аналіз
функціонування
системи)

     Діагностико-результативний компонент
Діагностико-результативний компонент включає в себе  елементи ефективності виховної системи та методи і форми вивчення  її результативності:
        - вихованість учнів;
        - сформованість колективу;
        - участь в конкурсах, олімпіадах, змаганнях;
        - стосунки колективу з іншими класами;
        - місце класу в загальношкільному середовищі.
 Щоб краще вивчити дитину на початковому етапі,  ознайомилася із особовими справами, провела анкетування батьків та дітей, вивчала коло їх інтересів, проводила бесіди і тестування, батьківські збори. Оброблені результати стають в нагоді при плануванні виховної роботи, бо враховуються інтереси учнів. Контролюю стан здоров’я школярів, результати занесено до листка здоров’я.
 Невід’ємною у моїй роботі є спавпраця з психологом закладу. Психолог застосовує різноманітні форми психологічної роботи: індивідуальні консультації, рольові ігри, казкотерапію, психокорекційні тренінги. Це дозволяє ефективніше допомагати учням у вирішенні їхніх проблем, налагодженні стосунків між собою, батьками та вчителями.
Структурно-
функціональна чи
організаційно-
педагогічна модель
системи (якщо є)

Виховна система класу «Джерела духовності» розрахована на 5 років (з 5 по 9 клас) і включає в себе наступні розділи:
 - «Формула успіху» (виховання особистісних цінностей);
- «Від родини до України» (виховання сімейних цінностей);
- «Це належить вічності» (виховання загальнолюдських цінностей);
-  «Я – громадянин» (виховання суспільних цінностей)
- «Ми –  українці» (виховання національних цінностей та патріотизму).

Комментариев нет:

Отправить комментарий